* support inkluderer assistanse til bruk av webPOS i Google Chrome nettleser. Eventuell assistanse til oppsett av butikk, teknisk konfigurasjon og liknende faktureres etter avtale.

Vanlige spørsmål og svar før du bestiller

Hva er forskjellen på pakkene?

Forskjellen går på tilgang på kvalifisert support/assistanse. Noen butikker klarer seg uten support/assistanse og behøver da bare webPOS Start - som kun gir tilgang på epost-support på dagtid, mens andre ønsker en trygghet på at de kan få tak i kvalifisert personell også på telefon samt eventuelt ut over normal arbeidstid og på travle lørdager - og velger da webPOS Proff, som gir tilgang til å kjøpe ekstra support-tilgang. webPOS Proff gir tilgang til å kjøpe en av tre ekstra support-avtaler, som du kan lese mer om på våre support-sider.

Hva er inkludert i pakkene?

I månedsprisen er all standard-funksjonalitet inkludert i alle pakkene. I tillegg koster det 49,- pr ansatt som bruker webPOS.

Hvordan betaler vi?

Når du bestiller vil det gå 10 dager før faktura med KID pr epost sendes. Ønsker man å avbestille etter at man har opprettet konto, før 10 dagers prøveperioden er utløpt må man bare sende en epost til salg@webpos.no med firmanavn. Faktura sendes forskuddsvis pr mnd, med forfall 10 dager. Etter 2. purring er utstedt blir kontoer automatisk stengt.

Kan vi betale forskuddsvis pr år?

Ja, kontakt oss så endrer vi terminfakturaen til å gjelde pr år. Man får da automatisk 10% rabatt.

Når regnes nye ansatte med i månedsprisen?

Listen over ansatte regnes automatisk ut ved hver månedsslutt, og kommer på neste månedsfaktura. Dersom man skal slette/fjerne ansatte fra listen må man sende en epost til support@trollweb.no. Man kan ikke deaktivere/aktivere ansatte fritt.

Jeg har flere spørsmål jeg lurer på før jeg går i gang. Hvordan går jeg frem?

Ta kontakt på epost eller ring oss på 5121 5305, mandag-fredag 0900-1500.